HRM testen

 • Fuhler Talent maakt gebruik van een uitgebreid pallet van professionele HRM testen, die ingezet kunnen worden voor uiteenlopende situaties. Ik onderscheid hierin drie categorieën:
  Selectie van nieuwe medewerkers, Ontwikkelen van medewerkers en Loopbaanvraagstukken.

  Selectie Assessment
  Voor het aannemen van een nieuwe medewerker bestaan verschillende testen, om zekerheid te bieden voor wat betreft de keuze voor de juiste kandidaat. In welke mate is de kandidaat geschikt voor de specifieke functie.
  Onderdelen van dit assessment kunnen zijn:

  • Persoonlijkheidsvragenlijst
  • Intelligentie- en of capaciteitentest

  Ontwikkel Assessment
  Hoe zou uw medewerker zich verder kunnen ontwikkelen in de functie of naar vervolgfuncties?
  Met een ontwikkel assessment krijgen medewerkers inzicht in hun talent, persoonlijkheid en de te ontwikkelen vaardigheden.

  Loopbaan Assessment
  Welke richting wil ik op in de volgende fase van mijn loopbaan? Een Loopbaan Assessment kan daarbij inzicht geven. Het geeft zelfinzicht en concrete richtingen aan: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En de belangrijkste vraag natuurlijk; hoe verder?
  Welke persoonlijke kenmerken en competenties bezit je, hoe kunnen deze het beste tot hun recht komen. Welke beroepen horen daarbij?